Våra dreverkullar fr.o.m 2000

                          

 

Startsidan     Gråhundsvalpar     Våra hundar     Jaktbilder           Övriga bilder       Gäss

Bildsidan

 

E-kull f 2000 e Trajåsens Casanova u Bockfällans Zigyn. 2+2
F-kull f 2002 e Skålgropens Akke u Bockfällans Zigyn.  2+2
G-kull f 2003 e JCH Naveruds Grim u Polly. 2+5
H-kull 2005 e UoJCH Skålgropens Akke u J Polly.  4+1